Slider 3

Krążniki przeznaczone są do zabudowy w przenośnikach taśmowych, do podtrzymania górnej lub dolnej taśmy. Mogą mieć również zastosowanie jako rolki do transporterów rolkowych i grawitacyjnych.