O nas

JDJ Sp. z o.o.

Firma, która na przestrzeni kilkunastu lat funkcjonowania wypracowała sobie solidną markę w branżach: górniczej, przemysłowej i budowlanej. Od ponad 10 lat prowadzimy działalność produkcyjną części do przenośników taśmowych, głównie krążników.

Nasze usługi świadczymy: kopalniom surowców mineralnych, piaskowniom, kamieniołomom, centrom recyklingu, sortowniom węgla, cementowniom, a także kopalniom węgla kamiennego i brunatnego w Polsce, krajach UE oraz w krajach afrykańskich.

OFERTA JDJ OBEJMUJE

Krążniki gładkie
Krążniki tarczowe
Krążniki pierścieniowe
Krążniki kierunkowe
Krążniki odciskowe
Bębny napędowe
Bębny zwrotne
Wyposażenie taśmociągów (łańcuchy; sprzęgła, hamulce, itp.)

Strategia rozwoju firmy zorientowana jest z jednej strony na spełnianie wymagań Klienta, z drugiej zaś na ciągły rozwój i doskonalenie procesów wytwarzania i zarządzania.

Osiągnięcie nakreślonej polityki jakości możliwe jest dzięki:

  • wysokiemu zaangażowaniu wszystkich pracowników w realizację przydzielonych im zadań,
  • prowadzeniu planowanych szkoleń personelu ukierunkowanych na pogłębianie ich kwalifikacji, kompetencji i świadomości,
  • starannego doboru dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganymi normami jakości oraz współpracy dającej satysfakcję obu stronom.

Od 2013 roku pracujemy zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001 :2008.

Nasza wizja

Wyprzedzać i pracować nad rozwijającymi się potrzebami naszych Klientów oraz Partnerów, odpowiadając na powyższe potrzeby doskonaleniem naszego zespołu, procesów oraz stosowanych technologii.

Nasze wartości

  • Integralność – wierzymy, że wzajemne stosunki pomiędzy naszymi Klientami, Partnerami oraz pracownikami muszą być zawsze otwarte, sprawiedliwe, pełne szacunku i uczciwe.
  • Obsługa – zapewniamy naszym Klientom indywidualne podejście oraz wysoką jakość.
  • Innowacja – zachęcamy do myślenia poza umownymi ramami.
  • Praca zespołowa – pracujemy razem w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.
  • Siła – zaszczepione tradycje rodzinne inspirują nas do budowania wizji rozwoju firmy dla następnych pokoleń.