Krążniki

Krążniki do taśmociągów

Krążniki to elementy do zabudowy w przenośnikach taśmowych, służące do podtrzymania górnej lub dolnej taśmy. Są także stosowane jako rolki do transporterów rolkowych i grawitacyjnych.

Oferowane przez nas krążniki do taśmociągów wykonywane są z certyfikowanych materiałów posiadających świadectwa jakości – takich jak rury stalowe, tarcze, tuleje. Produkowane są w oparciu o normy PN-M-46606:2010 i dostosowane są do różnych warunków klimatycznych, aby mogły służyć w każdej strefie klimatycznej.